Onafhankelijk Over de VVOFA Publicaties
Home
Contact Brochure


***

De VVOFA is een
belangenvereniging voor
consumenten en kent
geen winstoogmerk.

De VVOFA ontvangt geen
subsidie of andere geldelijke
bijdrage van de overheid of
enige andere instantie.
 
De VVOFA is onafhankelijk,
informatief en deskundig en is
hét portaal voor onafhankelijke
financiële dienstverlening.

***

Plan een afspraak in met
een adviseur uit uw regio:***

Stel direct uw vraag:

onderwerp
naam
telefoon
email (verplicht)

Uw vraag:***


De VVOFA: Hét portaal voor echt onafhankelijk advies!

De VVOFA is een landelijke consumentenorganisatie waar u kosteloos algemene, objectieve informatie kunt krijgen over de meest uiteenlopende financiele onderwerpen. Verder publiceren wij regelmatig artikelen en kunt u bij ons terecht als u een echt onafhankelijk financieel adviseur wilt spreken.

Eerst meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat van de VVOFA. Dat kan via mail op 
info@vvofa.nl of telefonisch op 085 - 201 77 61 (lokaal tarief).Begeleiding Executeur Testamentair

Veel mensen worstelen ermee: een dierbare is overleden en nu wordt u gevraagd de financiële zaken verder af te wikkelen, al dan niet in de rol van executeur testamentair. Een hele klus; vooral als dit niet uw dagelijks werk is. Laat u daarom begeleiden door iemand die verstand heeft van zowel fiscale als juridische als bancaire zaken. Eén contactpersoon voor alle instanties waarmee u te maken krijgt: de notaris, de accountant, de bank, de verzekeraar, de makelaar, de overheid, de belastingdienst, eventuele zakenpartners en niet in de laatste plaats de rest van de erfgenamen.

Een financieel planner is hiervoor bij uitstek de meest geschikte persoon. Hij beschikt namelijk als geen andere professional over de vaardigheden om rekening te houden met de bancaire, fiscale en juridische aspecten die kleven aan het afwikkelen van een nalatenschap. Bovendien staat hij boven de partijen en ontleent hij hieraan een neutrale status om zijn werk goed te doen. Begeleiding door een onafhankelijk financieel planner geeft alle partijen de zekerheid dat hun belangen goed behartigd worden.

Werkzaamheden
Bij begeleiding van een executeur moet u denken aan de volgende werkzaamheden:
- openvallen van het testament indien aanwezig
- verzamelen van de levensverzekeringspolissen
- inlichten van de bank
- inlichten van het pensioenfonds (nabestaandenpensioen)
- blokkeren van alle relevante incassos
- begroten van de kosten

- inventariseren van de nalatenschap
- in kaart brengen van de afwikkeling van de hypothecaire geldlening
- advies omtrent de uitkering van de levensverzekeringen
- afwikkelen van de levensverzekeringen
- advies omtrent de overige vermogensbestanddelen
- opstellen stappenplan korte termijn

- afwikkelen nalatenschap
- gesprekken voeren met bank, verzekeraar, notaris etc.
- afwikkeling testament bij notaris indien nodig

- aangifte erfbelasting
 
Bij wie kunt u terecht?
U kunt de afwikkeling zelf ter hand nemen of dit overlaten aan een notaris. Aan beide opties kleven nadelen: U heeft zelf vaak andere zaken aan uw hoofd en beschikt in veel gevallen niet over de specifieke kennis van zaken. Hierdoor kunt u belangrijke stappen overslaan of beslissingen nemen die financieel ongunstig uitvallen (denk bijvoorbeeld aan de afwikkeling van een polis van levensverzekering).

De notaris is een uitvoeringsinstantie en gericht op een juiste juridische procedure. Bij de afwikkeling van een nalatenschap komt echter meer kijken dan alleen het juridische aspect. Zo kan een nalatenschap alleen correct afgewikkeld worden als er een volledig financieel overzicht is van de bezittingen en schulden van de overledene. Dit kan zelfs bij een volgend overlijden nog doorwerken (bijvoorbeeld van een partner van de overledene). Elk vermogensbestanddeel dient gewaardeerd en beschreven te worden, zodat geen onduidelijkheid kan bestaan over de omvang van de nalatenschap. Dit kan niet alleen juridische consequenties hebben, maar ook fiscale (belastingdienst) of financiele (te veel of te weinig erfbelasting of te groot of te klein kindsdeel). Het is dus van het grootste belang om een volledige scan te maken van alle bezittingen en schulden en per onderdeel te bepalen hoe dit vererft. De financieel planner is hiervoor opgeleid en kan alles in goede banen leiden. Hij houdt daarbij rekening met de belangen van zijn opdrachtgever en voorziet de uitvoerders (notaris, bank, verzekeraar, accountant, belastingdienst en makelaar/taxateur) van de juiste informatie.    


De VVOFA
De VVOFA is een landelijk opererende vereniging die tot doel heeft om consumenten en ondernemers te informeren en de mogelijkheid te bieden in contact te komen met echt onafhankelijke financieel adviseurs. De VVOFA brengt consumenten alleen met echt onafhankelijk financieel adviseurs in contact die voldoen aan onze strenge eisen van onafhankelijkheid.

Lees meer over onze Vereniging en wat de VVOFA adviseur voor u kan betekenen op de pagina 'Over de VVOFA' of neem contact op met het secretariaat van de VVOFA.


Meer weten?
Vraag een brochure op of stel direct uw vraag via ons contactformulier.
Privacy Disclaimer Mijn VVOFA
De VVOFA is een landelijke consumentenorganisatie waar u kosteloos algemene,
objectieve informatie kunt krijgen of als u een echt onafhankelijk financieel adviseur wilt spreken.