Onafhankelijk Over de STOFA Publicaties
Home
Contact Brochure AdviesDe STOFA is er voor
consumenten en heeft
geen winstoogmerk.

De STOFA ontvangt geen
subsidie of andere geldelijke
bijdrage van de overheid of
enige andere instantie.
 
De STOFA is onafhankelijk,
informatief en deskundig en is
hťt portaal voor onafhankelijke
financiŽle dienstverlening.
Stel direct uw vraag:

onderwerp
naam
telefoon
email (verplicht)

Bericht:De Stichting Onafhankelijk Financieel Advies:
Hťt portaal voor echt onafhankelijk advies!

Wat doet de Stichting? 
De stichting helpt u uw weg te vinden in de wereld van de financiele dienstverlening. U kunt bij ons brochures opvragen of een specifieke vraag stellen. Dat kan telefonisch of via het contactformulier en dat doen wij kosteloos. Hiermee willen wij bijdragen aan het herstel van het vertrouwen in de financiele sector in Nederland.

U kunt bij de STOFA ook terecht voor echt onafhankelijk financieel advies.
U kunt bij ons terecht met vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. U kunt dan denken aan vragen over samenwonen, trouwen en echtscheiden, het opstellen van uw testament of schenkingsplan, uitvoering van uw taak als executeur testamentair, pensioenadvies, hypotheekadvies, beleggingsadvies of vermogensstructurering, second opinions, ondernemingvraagstukken, klachtenprocedures tegen banken of overige financiŽle diensten (consultancy en financiŽle planning). 

Begeleiding executeur testamentair
Veel mensen worstelen ermee: een dierbare is overleden en nu wordt u gevraagd de financiŽle zaken verder af te wikkelen, al dan niet in de rol van executeur testamentair. Een hele klus; vooral als dit niet uw dagelijks werk is. Laat u daarom begeleiden door iemand die verstand heeft van zowel fiscale als juridische als bancaire zaken. Eťn contactpersoon voor alle instanties waarmee u te maken krijgt: de notaris, de accountant, de bank, de verzekeraar, de makelaar, de overheid, de belastingdienst, eventuele zakenpartners en niet in de laatste plaats de rest van de erfgenamen.

Een financieel planner is hiervoor bij uitstek de meest geschikte persoon. Hij beschikt namelijk als geen andere professional over de vaardigheden om rekening te houden met de bancaire, fiscale en juridische aspecten die kleven aan het afwikkelen van een nalatenschap. Bovendien staat hij boven de partijen en ontleent hij hieraan een neutrale status om zijn werk goed te doen. Begeleiding door een onafhankelijk financieel planner geeft alle partijen de zekerheid dat hun belangen goed behartigd worden.

Werkzaamheden
Bij begeleiding van een executeur moet u denken aan de volgende werkzaamheden:
- openvallen van het testament indien aanwezig
- verzamelen van de levensverzekeringspolissen
- inlichten van de bank
- inlichten van het pensioenfonds (nabestaandenpensioen)
- blokkeren van alle relevante incassos
- begroten van de kosten

- inventariseren van de nalatenschap
- in kaart brengen van de afwikkeling van de hypothecaire geldlening
- advies omtrent de uitkering van de levensverzekeringen
- afwikkelen van de levensverzekeringen
- advies omtrent de overige vermogensbestanddelen
- opstellen stappenplan korte termijn

- afwikkelen nalatenschap
- gesprekken voeren met bank, verzekeraar, notaris etc.
- afwikkeling testament bij notaris indien nodig

- aangifte erfbelasting
 
Bij wie kunt u terecht?
U kunt de afwikkeling zelf ter hand nemen of dit overlaten aan een notaris. Aan beide opties kleven nadelen: U heeft zelf vaak andere zaken aan uw hoofd en beschikt in veel gevallen niet over de specifieke kennis van zaken. Hierdoor kunt u belangrijke stappen overslaan of beslissingen nemen die financieel ongunstig uitvallen (denk bijvoorbeeld aan de afwikkeling van een polis van levensverzekering).

De notaris is een uitvoeringsinstantie en gericht op een juiste juridische procedure. Bij de afwikkeling van een nalatenschap komt echter meer kijken dan alleen het juridische aspect. Zo kan een nalatenschap alleen correct afgewikkeld worden als er een volledig financieel overzicht is van de bezittingen en schulden van de overledene. Dit kan zelfs bij een volgend overlijden nog doorwerken (bijvoorbeeld van een partner van de overledene). Elk vermogensbestanddeel dient gewaardeerd en beschreven te worden, zodat geen onduidelijkheid kan bestaan over de omvang van de nalatenschap. Dit kan niet alleen juridische consequenties hebben, maar ook fiscale (belastingdienst) of financiele (te veel of te weinig erfbelasting of te groot of te klein kindsdeel). Het is dus van het grootste belang om een volledige scan te maken van alle bezittingen en schulden en per onderdeel te bepalen hoe dit vererft. De financieel planner is hiervoor opgeleid en kan alles in goede banen leiden. Hij houdt daarbij rekening met de belangen van zijn opdrachtgever en voorziet de uitvoerders (notaris, bank, verzekeraar, accountant, belastingdienst en makelaar/taxateur) van de juiste informatie.    


Maakt de Stichting winst?
Daarover kunnen we duidelijk zijn: Nee wij maken geen winst. Dit hebben wij vastgelegd in onze statuten. De Stichting betaalt haar uitgaven uitsluitend uit donaties. Wilt u ook doneren? Stuur dan een email naar secretariaat@stofa.nl U ontvangt dan onze bankgegevens.

Afspraak
Wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van de door ons geselecteerde adviseurs, laat dat dan via ons contactformulier weten. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een aantal data waarop u kunt afspreken.

Eerst meer weten?
Vraag een brochure op of stel direct uw vraag via ons contactformulier. Heeft u  liever persoonlijk contact? Bel dan 085 - 201 77 61 (lokaal tarief) of stuur een email met een terugbelverzoek naar: info@stofa.nlPrivacy Disclaimer Mijn STOFA


De STOFA is een landelijke organisatie waar u kosteloos algemene, objectieve informatie kunt krijgen of waar  terecht kunt als u op zoek bent naar een echt onafhankelijk financieel adviseur.